Seventh-Day Adventist Church

Northern Luzon Mission

Menu

News and Articles

HomeNews and Articles

Arise Shine Jesus is coming

Posted December 23,2015 • By anonymous

The hope of the second coming of Christ has burned in the hearts of His people ever since His disciples stood gazing upward, watching their Lord ascend in the clouds. Surely, they hoped, He would return in their lifetime....

Read more

3 Ministro, Ibinukod sa Isang Tanging Ordinasyon

Posted December 22,2015 • By Irelyn C. Gabin

Masiglang tinanggap ng mga manggagawang pastor ang tatlong bagong inordinahang ministro noong Disyembre 22 , 2015 na ginanap sa panahon ng SCLC Constituency meeting sa Lipa Adventist Academy. Bakas ang kasiyahan nang magkamayan at magyakapan ang mga lingkod ng Dios pagkatapos ng solemneng seremonya. Ang mga asawa ng pastor (shepherdesses) ay nagsipaglapitan din upang tanggapin ang mga kabiyak ng mga bagong inordinahan....

Read more

Send Us A MessageYour name:

Your email:

Your message: