Seventh-Day Adventist Church

Northern Luzon Mission

Menu

News and Articles

HomeNews and Articles3 Ministro, Ibinukod sa Isang Tanging Ordinasyon

3 Ministro, Ibinukod sa Isang Tanging Ordinasyon

Posted December 22,2015 • By Irelyn C. Gabin

3 Ministro, Ibinukod sa Isang Tanging Ordinasyon
ni Irelyn C. Gabin

Masiglang tinanggap ng mga manggagawang pastor ang tatlong bagong inordinahang ministro noong Disyembre 22 , 2015 na ginanap sa panahon ng SCLC Constituency meeting sa Lipa Adventist Academy. Bakas ang kasiyahan nang magkamayan at magyakapan ang mga lingkod ng Dios pagkatapos ng solemneng seremonya. Ang mga asawa ng pastor (shepherdesses) ay nagsipaglapitan din upang tanggapin ang mga kabiyak ng mga bagong inordinahan.

“Sa tuwing may ordinasyon, masaya tayong lahat. Natutuwa tayo na ang ating mga kamanggagawa ay sumapit sa lubos na pagtatalaga sa gawain ng Panginoon,” sambit ng mga pastor habang nagpapakuha ng larawan.

Isa sa mga inordinahan ay si Pastor Eugene Sotto na tubong Sablayan, Occ. Mindoro. Ang kanyang asawa ay si Jenny Capangpangan, isang guro. Sila ay pinagkalooban ng Panginoon ng dalawang anak. Sa kasalukuyan, siya ay naglilingkod sa distrito ng South Centra Occidental Mindoro. Ang kanyang pagiging pastor ay tinatanaw niyang isang malaking pagpapala sapagkat tinawag ng Panginoon ang ilang mga tao upang tulungan siya sa kanyang pag-aaral. Siya ay matagal na naging working student sa AUP na kanyang itinuturing na stepping stones upang maabot ang minimithing tagumpay. Sa ngayon, nag-aani siya ng mahahalagang bunga ng kanyang pinagpagalan.

Si Pastor Aaron Robles ay nagbuhat sa Marinduque at sa kasalukuyan ay nakatalaga sa Polillo, Quezon. Pagkatapos ng pag-aaral sa AUP, ilang taon siyang naglingkod bilang misyonero sa iba’t ibang lugar. Nang maglingkod sa SCLC, pinagpala ng Panginoon ang lahat ng distrito na kanyang pinaglingkuran, palibhasa’y nasa puso ang dedikasyon. Kasama niyang gumagawa ang asawang si Janet na katulad niyang may malaking malasakit at pagtatalaga sa Panginoon. Kapwa sila masaya saanman sila tawaging maglingkod.

Si Pastor Josue Baldera na taga San Agustin, Romblon. Siya ay nagtapos sa Mountain View College, naglingkod bilang Assistant Publishing Director sa Rombon Adventist Mission hanggang sa siya ay matanggap sa SCLC bilang ministro. Naging mabunga ang kanyang paggawa sa mga lugar na kanyang pinaglingkuran. Ang kanyang asawang si Mel, kasama ng kanilang anim na mga anak ay aktibong naglilingkod sa Central Occidental Mindoro. Maraming mga kapatid ang hayag na nagsasabing pinagpala sila sa pagiging masiglang mangagawa ni Pastor Baldera.

Purihin natin ang ating Panginoon sa tatlong tapat na lingkod na ito na ibinukod at tinggap ang hamon ng paglilingkod sa bukiran kasama ng kanilang mga kabiyak.

Recent Entries

Arise Shine Jesus is coming

• By anonymous

The hope of the second coming of Christ has burned in the hearts of His people ever since His disciples stood gazing upward, watching their Lord ascend in the clouds. Surely, they hoped, He would return in their lifetime.... Read more

View all EntriesGallery

Send Us A MessageYour name:

Your email:

Your message: